Sesiapa mempunyai artikel yang best serta bersesuaian mengenai Islam yang mahu disiarkan di sini beserta nama anda, sila emailkan kepada admin@loveloveislam.com

We Love Islam Followers

NoAds!"Love Love Islam" adalah sebuah blog non-commercial. Tiada Iklan. Blog ini diwujudkan untuk berdakwah dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Promosi dan iklankanlah "Love Love Islam" di blog anda atau di mana sahaja dengan niat untuk berdakwah. Terima Kasih. - Admin Love Love Islam

Sunday, July 25, 2010

Belajar Sunnah : Rasulullah saw mengajar kita tentang JANTUNG

Oleh : salman azmi

Dari Abi Hurairah Abdir Rahman bin Skhar ra.hu, dia telah berkata : Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah taala tidak melihat kepada jisim-jisim kalian, dan tidak kepada rupa-rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada jantung-jantung (qulub) kalian. (HR Muslim)

1.Allah swt hanya menilai dalaman para hamba-Nya, bukan luaran mereka.

2.Allah swt itu Maha Kaya, Dia tidak tertarik kepada jisim dan rupa ciptaan-Nya walau ia sangat cantik menurut manusia yang lain.

3.Allah swt itu Maha Melihat, Dia mampu melihat segala yang diciptakan-Nya termasuk isi jantung hamba-hamba-Nya.

4.Qalb bukan seratus peratus bermaksud hati, tapi jantung.

5.Sunnah menyampaikan hadis ini sepertimana Rasulullah saw menyampaikan kepada para sahabat.

6.Sunnah menggunakan kun-yah, iaitu gelaran abu (bapa) atau ummu (ibu). Seperti mana Rasulullah saw memberi kun-yah pada Abdur Rahman bin Skhar sebagai Abu Hurairah (Bapa anak kucing - kerana dia sukakan bintang itu). Baginda sendiri dipanggil Abu al-Qasim (Bapa al-Qasim – nama anaknya)

7.Abu Hurairah r.a tidak kekal dengan agama kufurnya seperti bapanya yang tidak memeluk Islam. Oleh kerana itu dia didoakan ‘radiyallahu anhu’.

8.Sunnah mendengar, mengambil pelajaran dan menyampaikan hadis Rasulullah saw seperti apa dilakukan oleh Abu Hurairah r.a ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails