Sesiapa mempunyai artikel yang best serta bersesuaian mengenai Islam yang mahu disiarkan di sini beserta nama anda, sila emailkan kepada admin@loveloveislam.com

We Love Islam Followers

NoAds!"Love Love Islam" adalah sebuah blog non-commercial. Tiada Iklan. Blog ini diwujudkan untuk berdakwah dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Promosi dan iklankanlah "Love Love Islam" di blog anda atau di mana sahaja dengan niat untuk berdakwah. Terima Kasih. - Admin Love Love Islam

Friday, August 6, 2010

Membela Anjing

من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط
Maksudnya: “Sesiapa yang memelihara anjing akan berkurangan pahalanya dua qirat pada setiap hari melainkan anjing menjaga binatang ternakan, anjing buruan dan anjing menjaga tanaman.” (Hr Muslim dan Nasaie - sahih)

Qirat adalah kadar yang diketahui disisi Allah (Imam Nawawi)

Memelihara Anjing

Imam Nawawi berkata:Mazhab kami (syafie) berpendapat haram memelihara anjing tanpa ada keperluan dan harus memelihara untuk tujuan perburuan, menjaga tanaman dan menjaga binatang ternakan. (Syarh sahih muslim)

Ulama maliki berpendapat:“Makruh memeliharanya dgn tujuan selain dari menjaga tanaman, menjaga binatang ternakan dan berburu.”

Sebahagian ulama Maliki mengatakan harus.Pelihara untuk jaga rumah dan tujuan lain (selain 3 tujuan yg disebut dlm hadis)

Imam Nawawi berkata:Pendapat yg lebih kuat الأصح menyatakan harus memelihara anjing untuk menjaga rumah-rumah, jalan-jalan dan sebagainya kerana diqiaskan dgn 3 tujuan yang dibenarkan Nabi saw. Ini berdasarkan illat (sebab) pengharusan yang difahami dari hadis. (Syarh Sahih Muslim)

Imam Abdul Bar berkata:“Termasuk dalam berburu dan sebagainya yang mengharuskan membela anjing adalah membelanya untuk mendapat manfaat dan menghindari kemudaratan. Ini diambil dari qias. Makruh membelanya hanya kerna membela tanpa keperluan. “ (Fathul Bari)

Ibnu Quddamah (hambali) berkata:Haram membela anjing untuk menjaga rumah kerana hadis yang lepas.”

Imam Nawawi juga berkata:“Pendapat yang أصح dalam mazhab Syafie adalah harus memelihara anak anjing dengan tujuan untuk menggunakannya bagi tujuan yang diharuskan apabila ia besar.”

Kesimpulan: Ini termasuk dalam perkara khilaf. Mazhab syafie membenarkannya untuk tujuan keperluan seperti berburu, menjaga rumah dan sebagainya dan haram membelanya saja-saja.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails